1. Bendroji dalis

• „Slidinėjimo Akademija“ (šiame dokumente taip pat vadinama „Įmone“ arba „mes“) sieks tiekti jums paslaugas su deramu rūpesčiu ir įgūdžiais. Jūsų saugumas bei geros emocijos yra pagrindiniai mūsų siekiai. Mes norime padėti jums įgyvendinti jūsų tikslus bei saugioje aplinkoje patirti kiek įmanoma daugiau malonumo.

• Įsigydami „Slidinėjimo Akademijos“ paslaugas ar Kuponą iš „Slidinėjimo Akademijos“ arba išorinio tiekėjo pateikiamą kuponą, jūs tampate teisiškai įpareigoti šių Sąlygų. Prašome netęsti „Slidinėjimo Akademijos“ paslaugų rezervacijos ar pirkimo procedūros arba neužbaigti rezervacijos, kol nebūsite perskaitę ir supratę mūsų Sąlygų bei su jomis sutiksite. Užsirezervavę „Slidinėjimo Akademijos“ paslaugas, jūs sutinkate su mūsų Sąlygomis.

• Prieš čiuoždami slidėmis ar snieglente nuo „Slidinėjimo Akademijos“ nuokalnės, jūs arba bet kuris kitas asmuo, kuriam perdavėte Kuponą, privalo pasirašyti mūsų pateikiamą Atsakomybės apribojimo formą, kurios tikslas yra užtikrinti, jog jūs suprantate rizikas, susijusias su slidinėjimo ar snieglenčių sportu.

2. Apibrėžimai

Rezervacija. Vietos Sesijoje ant vienos iš mūsų nuokalnių užsakymas.

Klientas. Priklausomai nuo aplinkybių, arba Pirkėjas, arba Dalyvis.

Pirkėjas. Asmuo arba įstaiga, kuri įsigyja, t.y. sumoka už „Slidinėjimo Akademijos“ Paslaugą arba Kuponą.

Dalyvis. Asmuo, kuriam Klientas yra perdavęs galimybę pasinaudoti Kuponu. Tokiu asmeniu gali būti ir Pirkėjas.

Sesija. „Slidinėjimo Akademijos“ Sesija yra bendras jūsų rezervacijos laikas, paprastai – viena valanda, neįskaitant laiko prieš jūsų Sesiją ir jai pasibaigus.

Laikas ant nuokalnės. Bet kurioje vienoje Sesijoje Kliento ant nuokalnės praleistas laikas. Pastaba: Kliento Laiko ant nuokalnės metu, jis/ji nebūtinai čiuoš slidėmis ar snieglente visą šį laiką. Pavyzdžiui, kuomet čiuožėjas slidėmis ar snieglente yra apmokomas instruktoriaus; arba kai Klientui nukritus čiuožimas nuokalne turėjo būti laikinai sustabdytas.

„Slidinėjimo Akademijos“ paslauga. Paslauga, kurią parduoda „Slidinėjimo Akademija“ taip, kaip yra išdėstyta „Slidinėjimo Akademijos“ tinklalapyje.

Vieta. „Slidinėjimo Akademijos“ Sesijos metu dalyvaus tam tikras Dalyvių skaičius. Kiekvienas iš jų naudojasi arba užima Vietą tos Sesijos metu.

Kuponas. Popierinis arba elektroninis dokumentas, turintis unikalią nuorodą ir suteikiantis jo savininkui arba turėtojui teisę į Vietą „Slidinėjimo Akademijos“ Sesijos metu, kuris turi tam tikrus rezervacijos laiko apribojimus ir galiojimo datą.

3. Kainos

• Mūsų žiniomis, kainos, nurodytos mūsų tinklalapyje, yra teisingos ir tvirtinamos kasdien. „Slidinėjimo Akademijos“ paslaugų ar Kuponų kainos per metus gali kisti. Tokiu atveju, kai pirkimas yra įvykdomas atsitiktinai neteisinga kaina, mes stengsimės informuoti Pirkėją apie įvykusią klaidą per 7 dienas nuo tokio pirkimo įvykdymo. Mes suteiksime Pirkėjui galimybę arba atšaukti Rezervaciją, arba sumokėti papildomą kainų skirtumą. Kuponai ir pirkiniai iš išorinių kuponų tiekėjų gali skirtis, „Slidinėjimo Akademija“ neturi būti laikoma atsakinga už pirkinius arba kainas, nurodytas išoriniuose tinklalapiuose bei kitose dovanų idėjų įmonėse.

4. Galimas laikas rezervacijai

• Visos „Slidinėjimo Akademijos“ paslaugos yra siūlomos atsižvelgiant į galimą laiką rezervacijai tam tikromis datomis, įrangos, infrastruktūros bei instruktorių pasiekiamumą. Rezervacijos turi būti vykdomos kaip įmanoma anksčiau, ypatingai didžiausio galimo lankytojų srauto metu. Jei planuojate rezervuoti Sesiją arba įsigyti Kuponą prieš pat rezervuojamą datą, mes siūlome prieš užbaigiant pervedimą mums paskambinti, kad įsitikintumėte, jog ši data yra galima. Nesudarinėkite kelionės arba apgyvendinimo planų, susijusių su trasa arba Sesija iki to laiko, kol iš „Slidinėjimo Akademijos“ gausite savo rezervacijos patvirtinimą su jame nurodyta data bei laiku. Kai tam tikri jūsų pageidavimai, tokie kaip įranga, yra negalimi dėl mechaninių gedimų, mes pasiliekame teisę tą dieną įgyvendinti pagrįstus pakeitimus. Jei tai nėra įmanoma, mes pasiliekame teisę be išankstinio pranešimo atšaukti sesiją.

5. Trukmė ir laikas

• Jūsų Sesijos laikas yra preliminarus. Nėra jokių garantijų, kad jūs pradėsite arba užbaigsite savo Sesiją tiksliu, rezervacijos patvirtinime nurodytu laiku. Vis dėlto, mes stengiamės laikytis nurodyto laiko kiek įmanoma tiksliau. Prašome pasilikti galimybę praleisti mūsų centre daugiau laiko, taip pat mes rekomenduojame paskirti mažiausiai 1½ valandos kiekvienai Sesijos valandai. Kai Sesijos trukmė yra nurodyta mūsų tinklalapyje ir/arba kitoje reklaminėje medžiagoje arba yra nurodoma mūsų darbuotojo, ji turi būti laikoma orientacinė laiko trukmė, kurią jūs galimai praleisite mūsų centre. Laiko trukmė nuo susirinkimo vietos ir atgal iki jos gali nežymiai skirtis. Kuomet dalyvaujate Sesijoje kaip grupės dalis, turi būti įtraukiama ir tam tikra laiko dalis laukimui.

6. Aprašymai ir nuotraukos

• Visi mūsų tinklalapyje bei reklaminėje medžiagoje esantys aprašymai jų pateikimo spaudai metu yra teisingi, tačiau realybėje jie gali skirtis. Aprašymai per metus gali būti atnaujinami. Visuose reklaminiuose leidiniuose naudojamos nuotraukos, skirtos iliustruoti „Slidinėjimo Akademijos“ paslaugas, ypatingai tas, kurios yra vykdomos daugiau nei vienoje vietoje, yra naudojamos tik kaip nuoroda. „Slidinėjimo Akademija“ nėra atsakinga už aprašymus bei nuotraukas, pateikiamus išoriniuose tinklalapiuose bei dovanų idėjų įmonėse.

7. Saugumas

• Prašome jūsų pasilikti daugiau laiko kelionei į „Slidinėjimo Akademijos“ centrą. Visoms mūsų siūlomoms Sesijoms yra reikalinga registracija, saugos instruktažas bei tam tikras laikas pasiruošimui. Būtina, kad Dalyvis atvyktų į registraciją, kitu atveju jis/ji negalės dalyvauti. Prieš mūsų siūlomas Sesijas draudžiama vartoti alkoholį ar narkotines medžiagas. Mūsų instruktoriai pasilieka teisę be konkretaus paaiškinimo atsisakyti priimti Dalyvį į Sesiją jei jis/ji yra įtariamas vartojęs alkoholį ar narkotines medžiagas. Kiekvienoje susirinkimo vietoje dirba profesionalus instruktorius, kuris pasilieka teisę nutraukti Sesiją arba pasiūlyti alternatyvius mokymo metodus tokiu atveju, jei jis mano, kad Dalyvis gali sukelti pavojų sau arba kitiems Dalyviams.

8. Rezervacijos patvirtinimai

• „Slidinėjimo Akademijos“ rezervacijos patvirtinimai gali būti siunčiami elektroniniu paštu į rezervaciją atliekančio asmens nurodytą elektroninio pašto adresą. Turėtumėte žinoti, kad kai kurios elektroninio pašto paskyros mūsų rezervacijos patvirtinimus, siunčiamus elektroniniu paštu, gali priskirti prie nepageidaujamų elektroninių laiškų arba brukalo. Norėdami išvengti minėtų nesusipratimų, įtraukite mūsų elektroninio pašto adresą info@slidinejimoakademija.lt į savo adresų knygą. „Slidinėjimo Akademija“ nėra atsakinga už bet kokio pobūdžio nuostolius, kurie kilo dėl to, kad elektroniniu paštu siunčiamas kuponas buvo užblokuotas tinklo filtrų arba ugniasienių. Jeigu gavėjas negavo elektroniniu paštu siunčiamo kupono, prašome nedelsiant su mumis susisiekti ir patvirtinimai jums bus atsiųsti į kitą elektroninio pašto adresą.

9. Atsakomybė

• Nei „Slidinėjimo Akademija“, nei jos darbuotojai ar agentai nėra atsakingi už bet kurio svečio mirtį, susižalojimą ar ligą, esant „Slidinėjimo Akademijos“ patalpose, nebent tai įvyksta dėl neapdairumo arba apgaulingo suklaidinimo. Nei „Slidinėjimo Akademija“, nei jos darbuotojai ar agentai nėra atsakingi už nuostolius, vagystes ar žalą bet kurio svečio vertybėms arba asmeninei nuosavybei, esant „Slidinėjimo Akademijos“ nuosavybėje.

10. Asocialus elgesys

• Mes netoleruojame asocialaus elgesio nei savo slidinėjimo centruose, nei ant mūsų nuokalnių. Jei kuris nors Klientas elgiasi užgauliai su kitu Klientu arba su mūsų kolektyvo nariu, „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę tvarkos nesilaikantį asmenį išprašyti iš mūsų patalpų, negrąžinant jam sumokėtų pinigų. Visais atvejais kai bus patiriama (nusikalstama) žala arba žodiniai įžeidinėjimai, arba kai kils panašaus pobūdžio grėsmė, bus kviečiama policija. Taip pat mes pasiliekame teisę atsisakyti leisti naudotis slidinėjimo nuokalnėmis bet kuriam asmeniui, kuris galimai yra apsvaigęs nuo alkoholio ar bet kokių kitų svaigiųjų arba draudžiamų medžiagų. Tėvai yra atsakingi už savo nepilnamečius vaikus ir visais atvejais privalo juos prižiūrėti.

11. Sveikatos būklė

• „Slidinėjimo Akademija“ nėra atsakinga už informaciją, susijusią su dalyvio medicininiu tinkamumu bei galimybe slidinėti slidėmis ar snieglente. Gauti patvirtinimą, kad jis/ji yra fiziškai tinkamas bei gali čiuožti yra Pirkėjo ir/arba Dalyvio atsakomybė. Kilus abejonių, Dalyvis privalo aptarti savo būklę su „Slidinėjimo Akademijos“ kolektyvo nariu bei savo gydytoju. Nei Įmonė, nei jos darbuotojai nėra atsakingi už bet kurio Dalyvio mirtį, susižalojimą ar ligą, esant „Slidinėjimo Akademijos“ patalpose arba dalyvaujant Sesijoje, nebent tai įvyksta dėl „Slidinėjimo Akademijos“ ar jos kolektyvo neapdairumo arba apgaulingo suklaidinimo.

12. Fotografavimas

• Tokiu atveju, kai Sesijos arba kitos veiklos, vykdomos patalpose, metu yra fotografuojama arba filmuojama, „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę naudoti nuotraukas arba filmuotą medžiagą, pavyzdžiui, rinkodaros tikslais, socialinėje žiniasklaidoje ar kt., taip pat, sutikdamas su šiomis Sąlygomis, Klientas suteikia išankstinį leidimą naudoti minėtą medžiagą, kurioje yra matomas asmuo, įskaitant ir jo svečius, šeimos narius arba kitus lydinčius asmenis. Visi „Slidinėjimo Akademijos“ patalpose esantys asmenys žino apie tai, kad jie yra viešoje vietoje, dėl to, jiems nėra suteikiamos ar taikomos jokios privatumo garantijos.

13. „Slidinėjimo Akademijos“ Sesijos vykdymas

• „Slidinėjimo Akademijos“ slidžių ar snieglenčių nuokalnėse įprastai yra suteikiama galimybė vienu metu jomis naudotis daugiausiai 3–4 suaugusiems slidininkams arba 2–3 suaugusiems snieglentininkams. Priklausomai nuo instruktorių patirties, parengimo bei pasirinkimo, take gali būti didesnis skaičius vaikų.

• Slidininkams ir snieglentininkams ant nuokalnės būti tuo pačiu metu nebus leidžiama, išskyrus tuos atvejus, kai nuokalnė yra užsakoma privačiai Sesijai.

• Bet kurios vienos Sesijos metu, Dalyviai paprastai būna suskirstomi į 2 grupes, kiekviena grupė turi apytiksliai 30 minučių Laiko ant nuokalnės. Laikas ant nuokalnės gali būti suskirstomas į 2 periodus po 15 minučių arba 3 periodus po 10 minučių arba kitą panašią laiko kombinaciją, bendrai sudarančią apytiksliai 30 minučių.

• Prieš Sesiją, „Slidinėjimo Akademijos“ instruktorius susitinka su kiekvienu Dalyviu ir įsitikina, jog jis/ji supranta asmens tikslus artėjančioje Sesijoje. „Slidinėjimo Akademija“ siekia užtikrinti, kad visi Dalyviai kartu čiuožiantys slidėmis/snieglente vienos Sesijos metu yra pagrįstai suderinami amžiaus bei įgūdžių atžvilgiu, tačiau Pirkėjai ir Dalyviai turi įvertinti tai, jog gali nutikti ir taip, kad Dalyvių, tuo pačiu metu esančių ant nuokalnės, suderinamumas gali nebūti idealus.

• Sesijos metu, „Slidinėjimo Akademijos“ instruktorius apibendrins Dalyvio įgyvendintą progresą bei nutars, kokį įgūdžių lygį Dalyvis pasiekė. Instruktorius taip pat patars, kokius papildomus veiksmus Dalyvis galėtų įgyvendinti tam, kad pasiektų savo tikslus.

14. Čiuožimo slidėmis/snieglente Sesijų rezervacija

• Už visas čiuožimo slidėmis arba snieglente Sesijas turi būti iš anksto sumokėta. Jums nebus leidžiama čiuožti slidėmis arba snieglente, neapmokėjus visos nurodytos sumos, nebent „Slidinėjimo Akademija“ aiškiai nurodo kitaip.

• Jokiam asmeniui nebus leidžiama čiuožti slidėmis arba snieglente be sutikimo su Įmonės Sąlygomis ir nepasirašius Atsakomybės apribojimo formos. Visi privalomi laukai Atsakomybės apribojimo formoje turi būti užpildyti. Tokiu atveju, jei slidininkas ar snieglentininkas yra iki 18 metų amžiaus, Atsakomybės apribojimo formą, matant vienam iš „Slidinėjimo Akademijos“ narių, privalo pasirašyti tokio asmens tėvas/motina, globėjas arba asmuo tuo metu atsakingas už minėtą vaiką.

• Į visas kainas yra įtrauktas naudojimasis slidėmis arba snieglente bei batais. Dalyviai gali avėti savo batus, tačiau privalo naudoti „Slidinėjimo Akademijos“ slides arba snieglentes.

• Visi iki 18 metų amžiaus vaikai privalo dėvėti šalmus. Kiekvienam vyresnio amžiaus asmeniui „Slidinėjimo Akademija“ primygtinai rekomenduoja dėvėti šalmą, tačiau tai nėra privaloma. Asmenys, kurie nusprendžia šalmo nedėvėti, sutinka, kad bet koks sužalojimas, sukeltas dėl šalmo nedėvėjimo, yra jų pačių atsakomybė.

• Bet koks Vietos išpirkimas, kuris nėra nedelsiant užregistruojamas į konkrečią Sesiją, bus išleidžiamas Kupono forma, turinčia unikalią nuorodą ir aiškiai nurodytą galiojimo pabaigos datą. Paprastai, išleidžiamų Kuponų galiojimas tęsiasi 9 mėnesius nuo jų išleidimo datos. Vis dėlto, esant tam tikroms aplinkybėms, „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę nurodytą terminą keisti. Visi Kuponai turi būti panaudoti iki nustatytos datos, kitu atveju, jie bus nebegaliojantys. „Slidinėjimo Akademija“ gali pasiūlyti pratęsti kupono galiojimo laiką, sumokant pratęsimo mokestį, šio mokesčio suma yra nurodoma mūsų tinklalapyje.

15. Išankstinės rezervacijos

• Siekiant išvengti nusivylimų, primygtinai rekomenduojame vykdyti išankstines rezervacijas. Atlikdamas keletą išankstinių rezervacijų, Klientas turėtų įvertinti galimą savo įgūdžių progresą. Vienas iš pagrindinių „Slidinėjimo Akademijos“ tikslų yra tas, kad Grupės Dalyviai Sesijoje turėtų panašius įgūdžius. Atliekant tolesnes rezervacijas „Slidinėjimo Akademijos“ centre arba telefonu, diskusijos metu ir/arba pasitelkiant žinias apie Dalyvio gebėjimus, gali būti vertinamas pasiektas progresas. Esant tokioms aplinkybėms, „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę įvykdyti galutinį sprendimą. Atliekant tolesnes rezervacijas „Slidinėjimo Akademijos“ internetinėje registracijos sistemoje (jei tokia galimybė yra), daroma prielaida, jog progresas pakyla 1 Lygiu po kiekvienų 2 Sesijų. „Slidinėjimo Akademija“ Klientams pataria vienu metu neatlikti daugiau nei 3 tolesnių rezervacijų.

• Tokiu atveju, kai Dalyvis aukštesnį Lygį pasiekia greičiau nei buvo tikėtasi, Dalyvis yra atsakingas už sprendimą ar jis nori pakeisti Sesiją į tokią, kuri šiuo metu atitinka jo įgūdžių lygį. „Slidinėjimo Akademija“ sutinka, kad geresnius įgūdžius turintys Dalyviai prisijungtų prie žemesnio Lygio Grupės, suprasdami, kad tokia Grupė bus mokoma jai nustatytu lygiu. Jei Dalyvis nusprendžia, kad jis/ji nori prisijungti prie kitos Grupės, turinčios tuo metu jo pasiektus įgūdžius, Dalyvis prisiima riziką, kad jo pasirinkimo metu gali nebūti jam tinkamos Sesijos. Tokio rezervacijos pakeitimo atveju, „Slidinėjimo Akademija“ netaikys Pakeitimo mokesčio.

• Tokiu atveju, kai Dalyvis progresuoja lėčiau nei buvo tikėtasi, tolesnių rezervacijų atlikimo metu „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę Dalyvį perkelti i jam tinkamo Įgūdžių Lygio Sesiją. Tokiu atveju, Dalyvis sutinka, kad „Slidinėjimo Akademija“ turi teisę atlikti minėtus pakeitimus ir kad gali būti sunku rasti naują jam/jai tinkamą Sesiją. Tokio rezervacijos pakeitimo atveju, „Slidinėjimo Akademija“ netaikys Pakeitimo mokesčio.

16. Paslaugos ir Kuponai sumažintomis kainomis

• Bet kokios įsigytos Sesijos, Vietos ar Kuponai sumažintomis „vaikiškomis“ kainomis gali būti naudojami tik nurodyto amžiaus asmenų. Taip pat, bet kokios įsigytos Sesijos, Vietos ar Kuponai „ne piko“ kainomis gali būti naudojami tik Įmonės nurodytu metu. Priešingai nei nurodyta anksčiau, Sesijos, Vietos ar Kuponai įsigyti kainomis, skirtomis suaugusiems gali būti naudojami vaikų; o Sesijos, Vietos ar Kuponai įsigyti naudojimui „bet kuriuo metu“, gali būti naudojami ir ne piko metu. Ne piko laikai bus įvardinti mūsų tinklalapyje: „Slidinėjimo Akademija“.

• Prašome atkreipti dėmesį, kad specialūs pasiūlymai negali būti naudojami kartu su kitais specialiais pasiūlymais ar nuolaidomis.

• Jeigu kuponas yra parduodamas per trečiųjų šalių agentūras, tokias kaip Laisvalaikio Dovanos.lt, tokio kupono turėtojas privalo pristatyti atspausdintą originalų kuponą iš minėtos agentūros tam, kad būtų galima jį pakeisti galiojančiu „Slidinėjimo Akademijos“ Kuponu.

17. Pinigų grąžinimas, pakeitimai arba atšaukimai

Kliento inicijuotas atšaukimas arba pataisa:

17.1 „Slidinėjimo Akademija“ grąžins pinigus už bet kokią Sesiją, Vietą ar Kuponą, įsigytą tiesiai iš „Slidinėjimo Akademijos“, per 7 dienas nuo įsigijimo datos, iš sumos minusuojant administracinį mokestį lygų 10,00 € + PVM. Po 7 dienų nuo įsigijimo datos pinigų grąžinimas nebebus galimas.

17.2 Jeigu dovanų kuponas buvo nupirktas iš išorinių tiekėjų ir buvo atlikta rezervacija, pinigai nebus grąžinami ir Kupono galiojimas bus laikomas pasibaigusiu dėl bet kokio pobūdžio atšaukimų.

17.3 Jei jūs norėtumėte nutraukti arba perplanuoti jau atliktą Rezervaciją praėjus 7 dienoms po rezervavimo, bus taikomas pakartotinės rezervacijos mokestis lygus 10,00 € + PVM kiekvienam asmeniui.

17.4 Į Sesiją neatvykusiems Dalyviams „Slidinėjimo Akademija“ nesuteiks galimybės perregistruoti praleistos rezervacijos; be to, nebus grąžinami pinigai ir Kupono galiojimas bus laikomas pasibaigusiu.

17.5 „Slidinėjimo Akademija“ sutinka perregistruoti nemokamai bet kurią atliktą Rezervaciją ar įsigytą Kuponą, jei ne vėliau kaip prieš 48 valandas yra gaunamas pranešimas apie atšaukimą. Tokiu atveju, „Slidinėjimo Akademija“ gali  perregistruoti Vietą, arba išleisti tokios pat vertės bei tokias pačias kaip ir originalios Rezervacijos sąlygas suteikiantį Kuponą, skirtą vėlesniam panaudojimui. Jei pranešimas apie Rezervacijos atšaukimą yra gaunamas likus mažiaus 48 val. iki Sesijos - Klientas privalo sumokėti 100 % paslaugos kainos. Klientai, kurie nesilaikė „Slidinėjimo Akademijos“ taisyklių, gali būti įrašyti į „Juodąjį sąrašą“ ir „Slidinėjimo Akademija“ gali atsisakyti rezervuoti jiems Sesiją negavę išankstinio mokėjimo.

17.6 Norint nutraukti arba pakoreguoti Rezervacijas vakarėliams, kolektyvams, mokykloms ar grupėms, didesnėms nei 10 žmonių, būtinas išankstinis pranešimas mažiausiai prieš dvi savaites. Praėjus minėtam laikui, nebus leidžiami jokie pinigų grąžinimai ar pervedimai.

17.7 Jeigu, įsigijus „Slidinėjimo Akademijos“ paslaugą ir praėjus 17.1 punkte minimam 7 dienų periodui, Pirkėjas nori pakeisti įsigytą Paslaugą kita Paslauga, toks keitimas gali būti įvykdomas. Vis dėlto, už minėtą keitimą gali būti taikomas papildomas mokestis, suderintas su šiomis Sąlygomis ir/arba mūsų skelbiamomis kainomis.

„Slidinėjimo Akademijos“ atšaukimas arba pataisa:

• „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę atšaukti arba pakeisti Dalyvio Rezervaciją, jei į atitinkamą Sesiją nesusirenka pakankamai Dalyvių. „Slidinėjimo Akademija“ niekada nevykdys šios sąlygos be išankstinio Dalyvio įspėjimo mažiausiai prieš dvi dienas. Rezervacijos atšaukimo atveju, priešingai nei perregistravimo atveju, „Slidinėjimo Akademija“ grąžins Dalyviui visą sumokėtą sumą už Vietą, tačiau neprisiima atsakomybės padengti bet kokias papildomai susidariusias išlaidas, tačiau nepadengs jokių papildomai patirtų išlaidų.

• Jeigu dėl bet kokios priežasties, kurios „Slidinėjimo Akademija“ negali suteikti pažadėtų paslaugų dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti, „Slidinėjimo Akademija“ stengsis perplanuoti Sesiją. Vis dėlto, mes neprisiimsime atsakomybės už bet kokias papildomas išlaidas, kurios gali susidaryti dėl mūsų nekontroliuojamos situacijos.

18. Kuponai – Galiojimas ir Pratęsimai

• Kiekvienas Kuponas turės unikalų kodą, kuris bus išduodamas bendraujant su „Slidinėjimo Akademija“ ir kuris bus naudojamas, siekiant identifikuoti jūsų rezervaciją bei įrodyti pirkimą. Kuponai bei susijusios nuorodos turi būti laikomos saugiai ir patikimai bei jūsų atvykimo dieną turi būti pristatomi „Slidinėjimo Akademijai“. Prašome pasitikrinti galiojimo laiko pabaigos datą. Jūs turite užsirezervuoti bei užbaigti savo Sesiją iki Kupono galiojimo laiko pabaigos datos. Mes pasiliekame teisę atsisakyti priimti Dalyvius, kurie atvyko be galiojančio Kupono.

• Jūsų Sesijos dieną nepateikus galiojančio Kupono, jūsų bus pareikalauta apmokėti Sesijos kainą ir tik po to jūs galėsite tęsti registraciją. Lėšos už tokį apmokėjimą bus grąžinamos gavus galiojantį Kuponą paštu kartu su užpildyta įmokos grąžinimo forma per 28 dienas nuo jūsų Sesijos datos.

• „Slidinėjimo Akademija“ neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, kuriuos jūs galite patirti dėl asmens vardo pasisavinimo ar tapatybės klastojimo.

• Kuponas bus laikomas negaliojančiu po jo galiojimo laiko pabaigos datos, nebent jūs turėsite pasirašytą išankstinę sutartį iš „Slidinėjimo Akademijos“ arba išorinio tiekėjo (galiojimo laiko pabaigos data yra aiškiai nurodyta ant Kupono).

• Tokiu atveju, jei jūs negalite užsirezervuoti bei užbaigti savo Sesijos iki galiojimo laiko pabaigos datos, nurodytos ant Kupono, „Slidinėjimo Akademija“ pratęs Kuponą 6 mėnesiams po to, kai Klientas sumokės administracinį mokestį lygų 10,00 € + PVM. Klientai turi atsiųsti „Slidinėjimo Akademijai“ užpildytą Kupono pratęsimo formą bei originalų dovanų Kuponą paštu. Prieš Kupono pratęsimo formos gavimą turi būti apmokėtas administracinis mokestis lygus 10,00 € + PVM. Kuponai gali būti pratęsiami tik tada, kai „Slidinėjimo Akademija“ juos gauna su dar nepasibaigusia galiojimo data.

• Kuponai gali būti pratęsiami tik vieną kartą nuo originalaus Kupono galiojimo laiko pabaigos datos. Kai dovanų kuponą įsigyja trečioji šalis, yra taikomos aukščiau nurodytos sąlygos, o tokį Kuponą pratęsus, jis tampa negrąžinamas. Visi dovanų kuponai, įsigyti tiesiai iš „Slidinėjimo Akademijos“, praėjus 7 dienoms nuo įsigijimo yra negrąžinami. Siekiant išvengti nesusipratimų, „Slidinėjimo Akademija“ primygtinai rekomenduoja visas Sesijas užrezervuoti kiek įmanoma anksčiau.

• „Slidinėjimo Akademija“ neprisiima atsakomybės už jokius pamestus ar pavogtus Kuponus; pamestas ar pavogtas Kuponas nebus keičiamas.

19. Kelionė ir atvykimas į „Slidinėjimo Akademiją“

• Prašome pasilikti pakankamai laiko savo kelionei į „Slidinėjimo Akademiją“. Mes primygtinai rekomenduojame į registratūrą atvykti mažiausiai prieš 20 minučių iki jūsų Sesijos pradžios laiko, tokiu atveju turėsite pakankamai laiko susirinkti reikiamą įrangą ir aptarti savo Sesijos tikslus su instruktoriumi. Įtemptais laikotarpiais bei švenčių dienomis jums gali reikėti tam skirti daugiau laiko.

• Jeigu vėluojate į savo Sesijos pradžią, tai gali paveikti jūsų Sesijos trukmę ir ypatingai, jums skirtą Laiką ant nuokalnės. Jei Sesijos pradžios metu nebūsite pasiruošę, jums gali nebūti leidžiama dalyvauti.

• „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę atsisakyti įleisti Dalyvį į Sesiją, jei jis vėluoja daugiau nei 15 minučių. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju nebus leidžiami pinigų grąžinimai ar pervedimai.

• Prašome prieš savo kelionę į „Slidinėjimo Akademiją“ pasidomėti informacija apie eismo sąlygas, nes mes negalime būti laikomi atsakingais už vėlyvus atvykimus dėl eismo trukdžių.

• Jeigu atvykstate į savo pirmą Sesiją, prašome savo kelionę suplanuoti taip, kad atvažiuotumėte bent 30 minučių prieš savo Sesijos pradžią.

20. Apranga

• Savo Sesijos metu, rekomenduojame vilkėti lengvą viršutinę rūbų dalį ilgomis rankovėmis bei laisvas kelnes. Kai kurie žmonės dėvi pirštines, apsaugančias kritimo ant dangos atveju. Tam, kad slidinėjimo batai prie jūsų kojų priglustų kiek įmanoma geriau, rekomenduojame dėvėti ilgas, glotnias ir plonas kojines. Šaltaisiais žiemos mėnesiais galite jaustis komfortabiliau vilkėdami šiltesnius rūbus.

21. Pamesti daiktai

• Norėdami pasiteirauti apie pamestus daiktus, susisiekite +370 682 29 991. Jeigu jūsų daiktas bus rastas, jis bus saugomas ne ilgiau nei vieną mėnesį. Jeigu po minėto laiko daiktas liks neatsiimtas, jis bus paaukotas labdarai arba išmestas. „Slidinėjimo Akademija“ neprisiima atsakomybės dėl daiktų grąžinimo jums arba dėl bet kokių pamestų daiktų, kurie lieka neatsiimti per nurodytą laiką.

22. Nuokalnės taisyklės

• Jeigu turite sveikatos sutrikimų ir manote, jog jie gali daryti įtaką jūsų saugumui čiuožimo slidėmis arba snieglente metu, prašome prieš apsilankymą „Slidinėjimo Akademijoje“ kreiptis į gydytojus dėl medicininės išvados.

• Prašome vadovautis ženklų sistema, kuomet esate ant nuokalnės.

• Būdami šalia nuokalnės zonos, nelipkite ant nuokalnės, mechanizmų ar zonos, esančios aplink nuokalnę, nebent esate instruktoriaus pakviestas tai daryti.

• Stebėkite ir saugokite aplink esančius vaikus.

• „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę kai kada keisti nuokalnės taisykles.

23. Specialūs pasiūlymai

• Žemiau įvardintos sąlygos yra taikomos visiems „Slidinėjimo Akademijos“ pasiūlymams bei reklamuojamoms paslaugoms:

• Visi pasiūlymai priklauso nuo galimo laiko rezervacijai.

• Pasiūlymai negali būti naudojami kartu su bet kokiais kitais pasiūlymais arba reklamuojamoms paslaugoms.

• Standartinės „Slidinėjimo Akademijos“ sąlygos taip pat yra taikomos.

• Negali būti siūloma jokia piniginė alternatyva.

• Kupono piniginė vertė yra lygi 0,01 €.

• „Slidinėjimo Akademija“ pasilieka teisę bet kuriuo metu anuliuoti bet kokį pasiūlymą.

• Vieno vizito metu gali būti priimamas tik vienas specialus pasiūlymas vienam svečiui.

• Gali būti taikomi laiko apribojimai; susisiekite su mumis, norėdami gauti daugiau informacijos.

24. Tramplinas, čiuožykla arba bet kurios kitos paslaugos, esančios patalpose;

• „Slidinėjimo Akademijoje“ naudotis tramplinu galima tik vadovaujantis žemiau išdėstytomis sąlygomis:

• Bet kuris asmuo, „Slidinėjimo Akademijos“ Klientas ar svečias, tramplinu gali naudotis tik gavęs išankstinį tuo metu dirbančio Vadovaujančio asmens leidimą.

• Prieš pradedant naudotis tramplinu, turi būti sumokėtas atitinkamas užmokestis.

• Prieš pradedant naudotis tramplinu, turi būti pasirašyta forma, nurodanti, jog suprantate rizikas, kylančias naudojantis tramplinu ir kad sutinkate su naudojimosi sąlygomis.

• Bet kokių paslaugų nebuvimas nesuteikia pagrindo atsisakyti tęsti suplanuotą ir apmokėtą sesiją.

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais naudojame slapukus. Daugiau apie slapukus Privatumo politikoje